اطلاعیه شماره 113 جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

ساعت

روز و تاریخ دفاع

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

ردیف

9

سه شنبه :13/04/1396

روانشناسی

بررسی  تاثیر آموزش عوامل موثر بر روابط سالم از دیدگاه اسلام  بررضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور اهواز

سمیه نری موسی

1

9:30

"

روانشناسی

رابطه  نگرش مذهبی هیجان  خواهی با گرایش به بد حجابی در دانشجویان دختر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شهر اهواز

علی دریکوند

2

10

"

"

رابطه علی جهت گیری مذهبی وشوخ طبعی بافشار روانی بامیانجی گری خوش بینی  دردانش آموزان  متوسطه شهر اهواز

محمدامین بیستون

3

10:30

"

"

اثر بخشی آموزش مهارتهای محاسبه نفس برگرایش به دروغ وغیبت  در دانشجویان پدافند هوایی اهواز

سیدمحمد نوری

4

11

 

 

عامل پیش بینی فشار زاهای تحصیلی :راهبردهای مقابله ای ودلبستگی به والدین در دانش آموزان پسر..

امرا.. علیرضایی

5

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما