اطلاعیه شماره105 جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

ساعت

روز و تاریخ دفاع

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

ردیف

10

سه شنبه :02/03/1396

الهیات

تناسب آیات وسور از دیدگاه آیت ا... معرفت وسیوطی

خلود محرزی نژادموسوی

1

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما