اطلاعیه شماره 112 جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

ساعت

روز و تاریخ دفاع

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

ردیف

10

یکشنبه :11/04/1396

الهیات

مصادیق جنگ نرم در قرآن کریم

احمد ابراهیمیان

1

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما