بازدید دکتر اقبالی ریاست دانشگاه پیام نور استان خوزستان ومدیر نظارت وارزیابی استان از مرکز اهواز

بازدید جناب آقای دکتر اقبالی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان خوزستان وجناب آقای دکتر فردوسی مدیر نظارت وارزیابی استان
 مورخ 22/3/96
از نحوه برگزاری امتحانات مرکز اهواز وگفتمان پیرامون مشکلات مرکز باجناب آقای دکتر سواری ریاست محترم مرکز

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور اهواز

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما