اخبار
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
فراخوان
بيشتر
ارتباط با ما
1399/8/26 دوشنبه
 
.
 
 
تازه ها
1399/8/26 دوشنبه
تازه ترین خبر
.........................
تازه ترین اطلاعیه
.........................
تازه ترین رویداد   
.........................
تازه ترین دوره آموزش آزاد 
.........................
لینک دریافت شماره صندلی امتحانات پایان نیمسال دوم 1401-1402 قابل توجه دانشجویان جدیدالورود بهمن ماه 1401 نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت  ثبت‌نام آموزش حرفه ای پرورش قارچ ( آنلاین و حضوری)
30 اردیبهشت ماه 1402 18 بهمن ماه 1401 مهلت ارسال آثار : 30بهمن ماه 1400 مهلت : 30 مهر ماه 1400
حوزه ریاست
1399/8/25 یکشنبه
حوزه آموزشی
1399/8/25 یکشنبه
فناوری و پژوهش
1399/8/25 یکشنبه
فرهنگی و دانشجویی
1399/8/25 یکشنبه
اداری و مالی
1399/8/25 یکشنبه
آموزش های آزاد
1398/9/17 یکشنبه
اطلاع رسانی
1401/6/28 دوشنبه
روز شمار
بيشتر